Följ oss

Importerad brottslighet

100% av alla gängledare i Stockholm har invandrarbakgrund – Expressen daltar

Fakta: 100% av alla gängledare i Stockholm har invandrarbakgrund. Expressen rapporterar: ”Nästan hälften av utpekade gängledarna födda i Sverige”. Den...

Copyright © 2019 Politikfakta. Alla bilder som har Politikfaktas logo är dock helt fria att dela och sprida enligt Creative Commons CC0 “No Rights Reserved”.