Följ oss

Nyval 2020

SD störst bland manliga LO-väljare

Politikfakta

Publicerad

den

Foto: Frankie Fouganthin

Fler än var fjärde LO-medlem stödjer Sverigedemokraterna – 27,3 procent. Bland manliga LO-medlemmar är siffran ännu högre – 33,2 procent. Sverigedemokraterna går därmed om Socialdemokraterna som populäraste parti bland männen.

Copyright © 2019 Politikfakta. Alla bilder som har Politikfaktas logo är dock helt fria att dela och sprida enligt Creative Commons CC0 “No Rights Reserved”.