Följ oss

Svenska skolans förfall

Studentens tentauppgift: ”Sovjetunion var en bra ide på grund av en del av andra Eu ländernas bönderna började kräva för sina rösträtt…”

Politikfakta

Publicerad

den

Foto: Max Pixel

Det här är skrämmande på alla sätt och vis. Petra Garberding är docent i etnologi vid Södertörns högskola, och har skrivit en artikel som är menad att visa att en allt större del av dagens högskole- och universitetsstudenter inte kan uttrycka sig begripligt på svenska. Detta får artikelförfattaren fram mycket tydligt med två exempel. Men hon tycks dock vara helt aningslöst okritisk till vilka tentamensuppgifter som skolan givit sina studenter. Så här inledde en student sin tentauppgift ”Sovjetunionen var en bra idé, men dåligt utfört”:

”Sovjetunion var en bra ide på grund av en del av andra Eu ländernas bönderna började kräva för sina rösträtt och sina mat produceras till staten. Bönderna hade ju sin mark att producerades till exempel mjölk öst, yoghurt och resten mjölkprodukten…”

Fullkomligt obegripligt. Lika obegripligt som att ha en tentamensuppgift med tesen ”Sovjetunionen var en bra idé, men dåligt utfört”. Den svenska skolan är inte alls vänstervriden. Pyttsan!

I nästa exempel skulle en student redogöra för vad som menas med begreppet ”genus” och ”varför detta begrepp är viktigt för hen i den kommande lärarrollen”:

”Begreppet genus/genusteorin hade sin användning redan 1960–1970 talet, som härstammat från engelska ordet ’Gender’. Forskaren Marie Evertsson menar att skillnaden mellan män/kvinnor tolkades som kön istället för genus, det handlade inte om de biologiska utan könet kom fram omedvetet eller medvetet…”

Totalt obegripligt. Återigen lika obegripligt som att ge en lärarstudent uppgiften att beskriva varför ”genus” är viktigt för sin kommande lärarroll. Den svenska skolan är inte alls vänsterfeministisk. Pyttsan!

Det här är alltså studenter som gått i den vänsterliberala flumskolan hela sina liv och som trots sina totala brister i att kunna uttrycka sig på svenska ändå kommit in på universitet och högskolor! Man tar sig för pannan! Vem är den ansvarige? Dessa elever bör omedelbart förflyttas till en grundkurs i svenska på SFI – inte vara blivande lärare.

Södertörnsdocenten verkar även helt omedveten om att hennes exempel också är själva orsaken till den avgrundsdjupa okunskapen bland studenterna. En lärarstudent som drillas mer i vänstervridna genusteorier blir bara en barnuppfostrare i vänsterfeministiska lögner – inte en lärare som vet hur man bäst ska lära barnen läsa, skriva och räkna.

Lärarstudenter som hjärntvättats i att kommunism är bra men har bara utförts dåligt blir bara blinda ambassadörer i vänsterpropaganda – inte förmedlare av fakta.

Ja, Sverige är verkligen ett krisande land på samtliga fronter. Den svenska skolan är nu närmast bortom all räddning. Ett totalt förfall. Men det är vad man får när man låter aningslösa politiker, ett kunskapsföraktande skolverk och vänstervridna högskolor dansa den svenska skolans dödsdans under decennier.

Den onda cirkeln är nu sluten. Vad kan bryta den? Ett maktskifte? En mer konservativ syn på lärandet? Katederundervisning? Ja, det kan ju definitivt inte bli sämre än det vi har idag.

Vad tror du kan vända förfallet av den svenska skolan?

Copyright © 2019 Politikfakta. Alla bilder som har Politikfaktas logo är dock helt fria att dela och sprida enligt Creative Commons CC0 “No Rights Reserved”.