logo

”Politikfakta var nästan en kraft i sig.”
Hugo Ewald, vänstervriden politikfakta-groupie